Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Κυριακή, 2 Απριλίου 2023

 
 
Ανακοίνωση

1. Η καταβολή της συντάξεως στους Δικαιούχους γίνεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα από την Εθνική Τράπεζα, αφού προηγουμένως έχουν παραλάβει την συνταξιοδοτική απόφαση του Διευθυντή της Π.Δ.Ε.Α.Α. και εν συνεχεία την σχετική κοινοποίηση του Τμήματος Λογιστηρίου με τον 12ψήφιο κωδικό είσπραξης της συντάξεώς τους.
2. Σε περίπτωση αλλαγής προσωπικών στοιχείων των Συνταξιούχων (αλλαγή ταυτότητας, Διεύθυνσης κ.α.) θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η Υπηρεσία μας.
3. Η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων γίνεται από τις 16 Δεκεμβρίου κάθε έτους ενώ το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται από τη Μεγάλη Δευτέρα.