Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023

 
 
Ανακοίνωση για τους εργαζομένους ΟΑΕΕ

Σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ του ΟΑΕΕ την Πέμπτη 20/6/2013 θα συζητηθεί το θέμα «Έγκριση πρακτικού της πενταμελούς Επιτροπής διαγωνισμών του ΟΑΕΕ για τη συμμετοχή παιδιών υπαλλήλων του Οργανισμού στις κατασκηνώσεις θερινής περιόδου έτους 2013, καθώς και έγκριση κοινού συμφωνητικού».

Από την επομένη, είναι δυνατή η συμμετοχή των παιδιών στις κατασκηνώσεις που πληρούν τους όρους του διαγωνισμού.

Ταυτόχρονα καταβάλλεται προσπάθεια για την αύξηση των θέσεων στην β΄ και γ΄ κατασκηνωτική περίοδο.

Ειδικά για τους έχοντες δηλώσει συμμετοχή στην α΄ κατασκηνωτική περίοδο, μπορούν, είτε να συμμετέχουν στο υπόλοιπο διάστημα αυτής, είτε να επιλέξουν άλλη κατασκηνωτική περίοδο.