Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
Ανακοίνωση

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών υπενθυμίζει στους συνταξιούχους του, ότι οι βεβαιώσεις αποδοχών συντάξεων για το έτος 2012 έχουν ήδη αποσταλεί ταχυδρομικώς. Σε περίπτωση μη παραλαβής, σας ενημερώνει, ότι μπορείτε να παραλαμβάνετε τις ανωτέρω από οποιοδήποτε Περιφερειακό Τμήμα του ΟΑΕΕ.