Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

 
 
Δραστηριότητες ΟΑΕΕ

Ο δεύτερος κύκλος επιμορφωτικών σεμιναρίων για το έτος 2013 πραγματοποιείται τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2013, με σκοπό την ενημέρωση των εργαζομένων  και την πληρέστερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Οργανισμού.

Τα σεμινάρια διεξάγονται από τις 13/05/2013, υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Πληροφορικής του ΟΑΕΕ και αφορούν στην εκμάθηση α) εισαγωγή στα windows, β) επεξεργαστή κειμένου (word) και γ) λογιστικά φύλλα εργασίας (excel).

Τα σεμινάρια θα παρακολουθήσουν συνολικά 122 εργαζόμενοι, καλύπτοντας έτσι την υποχρέωση λειτουργίας του ΟΑΕΕ σε εκσυγχρονισμένο πλαίσιο, για το οποίο είναι απαραίτητο όλοι οι υπάλληλοι να γνωρίζουν χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

 


  Επιμορφωτικά   Σεμινάρια Β΄ ΚΥΚΛΟΥ  Έτους  2013

           

Αρμόδια Δ/νση

Θέμα

Ημερομηνίες  Διεξαγωγής

Αφορά

Τόπος

Πληροφορικής

 

13/05/2013 - 17/05/2013

Επιτελικές  Δ/νσεις  &  Περ/κές  Δ/νσεις  Αττικής

Αθήνα

1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ  WINDOWS

20/05/2013 - 24/05/2013

2-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ   ( WORD)

27/05/2013 - 31/05/2013

3-ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   ( EXCEL)

03/06/2013 - 07/06/2013

 

10/06/2013 - 14/06/2013

 

17/06/2013 - 21/06/2013

 

25/06/2013 - 01/07/2013