Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023

 
 
Μεταστέγαση Περιφερειακού Τμήματος Κιάτου

Ο ΟΑΕΕ σας ενημερώνει ότι τη Δευτέρα 22/04/2013 και τη Τρίτη 23/04/2013 θα γίνει η μεταφορά και συστέγαση του Περιφερειακού Τμήματος Κιάτου από το Κιάτο, οδός Μαυρούλια 17, στο Περιφερειακό Τμήμα Κορίνθου, οδός Αγ. Νικολάου 3-7, Κόρινθο.
Τις δύο παραπάνω ημέρες, οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του Περιφερειακού Τμήματος Κιάτου θα εξυπηρετούνται από το Περιφερειακό Τμήμα Κορίνθου.


Η Διοίκηση του ΟΑΕΕ