Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023

 
 
Δώρο Χριστουγέννων 2009

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), θα καταβάλει στους συνταξιούχους του, το Δώρο Χριστουγέννων, την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2009.
Η σύνταξη του μηνός Ιανουαρίου θα καταβληθεί την Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2010.