Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
Μεταστέγαση Περ/κού Τμήματος Πτολεμαΐδας

Ο ΟΑΕΕ σας ενημερώνει ότι τη Πέμπτη 18/04/2013 και την Παρασκευή 19/04/2013 θα γίνει η μεταφορά και μεταστέγαση του Περιφερειακού Τμήματος ΟΑΕΕ Πτολεμαΐδας από την Πτολεμαΐδα, οδό Ματσούκα 18, στο Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ Κοζάνης, οδό Πίνδου 6, λόγω συστέγασης των δύο τμημάτων.

Τις δύο παραπάνω ημέρες, οι ασφαλισμένοι του Τμήματος ΟΑΕΕ Πτολεμαΐδας θα εξυπηρετούνται από το Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ Κοζάνης.

 

Η Διοίκηση του ΟΑΕΕ