Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
Ανακοίνωση

Ο ΟΑΕΕ ενημερώνει τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων με έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/7/2012, ότι πρέπει να προσέλθουν στο αρμόδιο γι’ αυτούς περιφερειακό τμήμα ΟΑΕΕ βάσει της επαγγελματικής τους έδρας, το συντομότερο, για επανέλεγχο του ασφαλιστικού καθεστώτος στο οποίο έχουν υπαχθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4075/2012.