Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
Ανακοίνωση

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών ενημερώνει τους ιδιώτες παρόχους υγείας ότι έχουν εξασφαλιστεί επαρκείς πιστώσεις και ξεκινά από Δευτέρα 8 Απριλίου 2013 την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, με την προβλεπόμενη διαδικασία και έκπτωση.

Η πληρωμή αφορά το σύνολο των οφειλών προ της 1/1/2012 και θα πραγματοποιείται σταδιακά με βάση την χρονική προτεραιότητα των στοιχείων, τον τρόπο εκκαθάρισης των οφειλών και τον τρόπο υπολογισμού της έκπτωσης. Οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται αρμοδίως για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. 

 

Από τη Διοίκηση ΟΑΕΕ