Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
Ανακοίνωση

Σας υπενθυμίζουμε ότι ο ΟΑΕΕ έχει θέσει σε λειτουργία, γραφεία συμβούλου για ασφαλισμένους και συνταξιούχους, έχοντας ως κύριο στόχο τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του ΟΑΕΕ και την αναβάθμιση και βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του.

Συγκεκριμένα, από 03/10/2012 λειτουργούν πιλοτικά, ένα γραφείο στην Αθήνα, στο ισόγειο των επί της οδού Ακαδημίας 22 γραφείων του ΟΑΕΕ και ένα στη Θεσσαλονίκη, στα γραφεία των επί της 26ης Οκτωβρίου γραφείων της Περιφερειακής Δ/νσης Α΄  Τομέα.

Τα γραφεία λειτουργούν μία φορά την βδομάδα, κάθε Τετάρτη, από ώρα 8.30 π.μ. έως 14.00 μ.μ.  και  παρέχουν πληροφορίες σχετικά με:

  • Θέματα υπαγωγής στην ασφάλιση (προϋποθέσεις, προαιρετική ασφάλιση,  εξαιρέσεις, εταιρείες,  ρυθμίσεις κ.λ.π)
  • Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ( για απονομή, αναγνωρίσεις χρόνου, θέματα διμερών συμβάσεων και ευρωπαϊκής ένωσης, διαδοχική κ.λ.π)