Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
Ανακοίνωση

Την Τετάρτη 10-4-2013 θα είναι αδύνατη η λειτουργία των Περιφερειακών Τμημάτων του ΟΑΕΕ Αγ. Παρασκευής & Χαλανδρίου λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης μεταξύ 07:30 έως 15:00.