Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

 
 
Ανακοίνωση

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών σας ενημερώνει ότι, σύντομα οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του Οργανισμού μας θα έχουν την δυνατότητα χρήσης νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, σε ένα ασφαλές και πιστοποιημένο περιβάλλον, για την λήψη πληροφοριών σχετικά με θέματα ασφάλισης και συνταξιοδότησης.

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας θα μπορούν μετά την εγγραφή και την πιστοποίησή τους να :

  • Υπολογίζουν το ποσό της σύνταξης τους, για τα ταμεία ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ.
  • Εκτυπώνουν Βεβαιώσεις Εισφορών του προηγούμενου έτους.
  • Παρακολουθούν και να ενημερώνονται για την πορεία εξέλιξης του συνταξιοδοτικού αιτήματός τους, που έχουν υποβάλλει στον ΟΑΕΕ. 
  • Εκτυπώνουν Τρίμηνο Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων.
  • Εκτυπώνουν Βεβαιώσεις Αποδοχών Συνταξιούχων για φορολογική χρήση.

Στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας για την αναβάθμιση του τρόπου λειτουργίας του Οργανισμού και με στόχο την καλύτερη και ταχύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των Ασφαλισμένων και των Συνταξιούχων, οι  παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα διευρύνονται, ανάλογα με τις ανάγκες αλλά και τις δυνατότητες του ΟΑΕΕ.