Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023

 
 
Υποχρεωτική η εφαρμογή του ΑΜΚΑ και στα έμμεσα μέλη

     Σας ενημερώνουμε ότι από 01/10/2009 απαιτείται ΑΜΚΑ για όλα τα προστατευόμενα μέλη των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ προκειμένου να λάβουν οποιαδήποτε παροχή και προκειμένου να θεωρηθούν τα βιβλιάρια υγείας τους. 
     Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση ΑΜΚΑ στα έμμεσα μέλη είναι να διαθέτει Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης ο άμεσα ασφαλισμένος. 
     Σας γνωρίζουμε ότι η απόδοση του ΑΜΚΑ γίνεται σε οποιοδήποτε γραφείο ΑΜΚΑ των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή σε οποιοδήποτε ΚΕΠ επιδεικνύοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού μας στην ανακοίνωση "Εφαρμογή ΑΜΚΑ")