Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

 
 
Δελτίο Τύπου 29/03/2013

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 3336/2005, η Παρασκευή 29 Μαρτίου και η Δευτέρα 1 Απριλίου 2013 (Μεγάλη Παρασκευή και Δευτέρα του Πάσχα των Καθολικών αντίστοιχα) ορίζονται ως ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών.

Συνεπώς, ως καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής του 1ου διμήνου 2013, ορίζεται η 02/04/2013 τόσο για τις εντολές πληρωμής όσο και για τις άμεσες χρεώσεις και τις εσωτερικές εισπράξεις.