Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
Ανακοίνωση

Ο ΟΑΕΕ ενημερώνει τους ασφαλισμένους ότι, η εμπρόθεσμη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, αφ’ ενός απαλλάσσει από την επιβάρυνση με τέλη καθυστέρησης, αφ’ ετέρου δίνει τη δυνατότητα ένταξης σε ενδεχόμενη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών.