Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

 
 
Δραστηριότητες ΟΑΕΕ

Ο ΟΑΕΕ παρουσιάζει τα «ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2011».

Στα πλαίσια της διαφάνειας και της εξοικονόμησης πόρων, για πρώτη φορά τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό αναρτώνται στην ιστοσελίδα του  και δεν εκτυπώνονται.  

Σκοπός των στοιχείων που παρουσιάζονται είναι η αποτίμηση των δαπανών κλάδου σύνταξης και ασθενείας, καθώς και η ενημέρωση φορέων και ιδιωτών σχετικά με θέματα που αφορούν τον Οργανισμό.

Τα στοιχεία που παρατίθενται αφορούν  στο πρώτο μέρος το στελεχιακό δυναμικό και στο δεύτερο πληθυσμιακά και οικονομικά στοιχεία του κλάδου σύνταξης και κλάδου ασθενείας.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά στοιχεία 2011.