Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023

 
 
Δραστηριότητες ΟΑΕΕ

Συνεχίζονται τα επιμορφωτικά σεμινάρια του ΟΑΕΕ με ένα νέο κύκλο σεμιναρίων (Α’ κύκλος) που πραγματοποιείται τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2013 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με σκοπό την ενημέρωση των εργαζομένων και την πληρέστερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Οργανισμού.

 

Επιμορφωτικά   Σεμινάρια Α΄ΚΥΚΛΟΥ  Έτους  2013

 
         

 

 

Αρμόδια Δ/νση

Θέμα

Ημερομηνία  Διεξαγωγής

Αφορά

Τόπος

 

 

Παροχών Συντάξεων

Συνταξιοδοτικές διατάξεις Ν. 4093/12

ΔΕΥΤΕΡΑ 28/01/2013 & ΤΡΙΤΗ 29/01/2013 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡ/ΚΕΣ          ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Αττική

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσόδων

Τμήμα Εσόδων

ΔΕΥΤΕΡΑ  18/02/2013  ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΕΡ/ΚΕΣ Δ/ΥΝΣΕΙΣ             Α΄ &  Β΄ ΤΟΜΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Θεσ/κη

 

 

Κατάταξη σε χαμηλότερη κατηγορία

 

 

Συμψηφισμοί

 

 

Τμήμα Αναγκαστικών Μέτρων

 

 

Νέα εφαρμογή ΗΔΙΚΑ

 

 

Ενέργειες Περιφερειακών Τμημάτων

 

 

Πληροφορικής

1- Βασικές γνώσεις λειτουργίας και χρήσης Η/Υ και λειτουργικού Windows 
                                              

2- Βασική χρήση προγραμμάτων Microsoft Word-Excel

ΑΠΌ ΔΕΥΤΕΡΑ 11/02/2013  ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/02/2013  &   ΑΠΌ ΔΕΥΤΕΡΑ 18/02/2013  ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  22/02/2013  ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αττική

 

 

 

 

κα Ευαγγ. Πανηγυράκη

Διοικητικά έγγραφα                                          Νομιμότητα Διοικητικής Δράσης

ΑΠΌ ΔΕΥΤΕΡΑ 25/02/2013 ΕΩΣ 26/02/2013  ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΠΕΡ/ΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

Ασφάλισης

Τμήμα Μητρώου

ΔΕΥΤΕΡΑ 04/02/2013

ΠΕΡ/ΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

Ενοποίηση φακέλων ασφαλισμένων-Ταυτοποίηση

 

 

Νέοι κωδικοί διακοπής

 

 

Γενικά θέματα Α.Φ.Μ. & προγράμματα ΚΕΠΥΟ

 

 

Διακίνηση φακέλων - εφαρμογή στο ARIS

 

 

Έλεγχος ταχυπληρωμών

 

 

 Καταχώρηση ασφαλισμένων γενικά