Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

 
 
Δελτίο Τύπου Υπ. Εργασίας 06/02/2013

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                                             Δελτίο Τύπου

                                                                                                      Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2013

 

Ο ενιαίος τρόπος απογραφής δικαιούχων συντάξεων αιτίας θανάτου (συν­τάξεις χηρείας, άγαμες θυγατέρες, ανήλικα τέκνα) Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εργασίας με την συνδρομή υπηρεσιακών παραγόντων και από τα υπουρ­γεία Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Η υλοποίηση της ειδικής αυτής απογραφής θα πραγματοποιηθεί άμεσα, με την υποστήριξη κυρίως του υπουργείου Εσωτερικών, με την λιγότερη δυνατή ταλαιπωρία για τους συνταξιούχους καθώς σε πρώτη φάση θα γίνει με την διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων και σε δεύτερη φάση, εφόσον υπάρξουν κενά και αποκλίσεις, θα προχωρήσουμε σε αυτοπρόσωπη παρου­σία των δικαιούχων.

Με την ολοκλήρωση και αυτής της ειδικής απογραφής –που θα είναι η τε­λευταία- θα έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό βήμα για την πλήρη εκκα­θάριση όλων των ασφαλιστικών ταμείων από καταχρηστικές συντά­ξεις.