Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

 
 
Μεταστέγαση Περ. Τμήματος Λάρισας

Σας ενημερώνουμε ότι το Περιφερειακό Τμήμα Λάρισας λειτουργεί από 21/01/2013 στη νέα του δ/νση: Ερυθρού Σταυρού 1-3, ΤΚ 41221, Λάρισα στον 1ο όροφο.