Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023

 
 
Δελτίο Τύπου 28/01/2013

Απογραφή συνταξιούχων Τομέων του ΟΑΕΕ (ΤΑΝΤΠ, ΤΕΑΑ,ΤΕΑΠΥΚ)
Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών γνωρίζει στους συνταξιούχους του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων (ΤΑΝΤΠ), του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (ΤΕΑΑ) και του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (ΤΕΑΠΥΚ), ότι θα διενεργηθεί η απογραφή τους, με φυσική παρουσία, η οποία θα διαρκέσει από 1/2/2013 έως και 15/2/2013.

Η απογραφή είναι υποχρεωτική και απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του συνταξιούχου στο Πιστωτικό Ίδρυμα (Τράπεζα) ή ΕΛΤΑ, όπου τηρείται ο λογαριασμός του. Οι εξαιρούμενοι από τη διαδικασία προσέλευσης θα απογραφούν από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, για μεν την Αττική στα γραφεία των Τομέων (ΤΑΝΤΠ: Ακτή Μιαούλη 17-19, ΤΕΑΑ: Λέκκα 22, ΤΕΑΠΥΚ: Μαμούρη 14), για δε την λοιπή χώρα, στα περιφερειακά τμήματα του ΟΑΕΕ.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να τα πληροφορούνται οι ενδιαφερόμενοι, από τα κατά τόπους γραφεία και την ιστοσελίδα του ΟΑΕΕ.

Παράλειψη απογραφής συνεπάγεται αναστολή καταβολής της σύνταξης.


Ενημερωτικό σημείωμα απογραφής συνταξιούχων ΤΑΝΤΠ/ΟΑΕΕ έτους 2013

Ενημερωτικό σημείωμα απογραφής συνταξιούχων ΤΕΑΑ/ΟΑΕΕ έτους 2013

Ενημερωτικό σημείωμα απογραφής συνταξιούχων ΤΕΑΠΥΚ/ΟΑΕΕ έτους 2013