Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023

 
 
Ανοιχτή Πρόσκληση για διάλογο

     Ανοιχτή πρόσκληση για διάλογο, σχετικά με την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων του Oργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών απηύθυνε ο Διοικητής του Οργανισμού κ. Κωνσταντίνος Παπαθανασίου προς τους κοινωνικούς εταίρους.

     Στην πρόσκλησή του, ο κ. Παπαθανασίου μεταξύ άλλων αναφέρεται στις αιτίες των οικονομικών προβλημάτων του ΟΑΕΕ και τονίζει την ανάγκη έναρξης ενός ειλικρινούς διαλόγου, μεταξύ του Οργανισμού, των κοινωνικών εταίρων και της Πολιτείας, ο οποίος θα προηγηθεί της όποιας λήψης αποφάσεων από την τελευταία. 

Αναλυτικότερα ο κ. Παπαθανασίου αναφέρει τα εξής:

«Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του Ν. 2676/99 συστάθηκε ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), που προήλθε από την ενοποίηση των Ταμείων ΤΕΒΕ- ΤΑΕ- ΤΣΑ και έχει σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των προσώπων, που ασκούν ασφαλιστέο επάγγελμα σε περίπτωση γήρατος - αναπηρίας – θανάτου – ατυχήματος - ασθένειας και μητρότητας, καθώς και των μελών των οικογενειών των σε περίπτωση ασθένειας ή θανάτου των.

Αποκλειστικοί πόροι του Οργανισμού, προκειμένου να αντεπεξέλθει στο έργο του, είναι τα έσοδα από μηνιαίες ατομικές εισφορές Κλάδου Σύνταξης και Υγείας, καθώς και τα πρόσθετα τέλη που επιβάλλονται για την έγκαιρη εξόφλησή τους, και η επιχορήγηση της Πολιτείας.

Η τελευταία αναλογιστική μελέτη του Κλάδου Σύνταξης ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ), η οποία εκπονήθηκε από τη Δ/νση Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ιούνιος 2008), αλλά και προηγούμενες που αφορούσαν το ΤΕΒΕ, καταλήγει σε αναλογιστικό έλλειμμα της τάξης των 51.991 εκ. ευρώ, το οποίο αποτελεί ποσοστό 35% περίπου του συνολικού ενεργητικού του Οργανισμού.

Οι βασικές αιτίες που δημιούργησαν το οικονομικό πρόβλημα στον ΟΑΕΕ και το επιδεινώνουν συνεχώς είναι:

1. Η ετήσια αύξηση των ποσών των ασφαλιστικών κατηγοριών σε ποσοστά μεγαλύτερα αυτών της εισοδηματικής πολιτικής της Κυβέρνησης και του ετήσιου πληθωρισμού. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ρευστότητας του Οργανισμού βραχυχρόνια και της κάλυψης των οργανικών του ελλειμμάτων, αλλά ταυτόχρονα δημιουργείται αύξηση του αναλογιστικού ελλείμματος και διαφοροποίηση των συντάξεων μεταξύ των συνταξιούχων, ανάλογα με την ημερομηνία συνταξιοδότησης.

2. Η εισφοροδιαφυγή (εισφοροαποφυγή) και το παραεμπόριο.

3. Η στέρηση εσόδων λόγω εφαρμογής κριτηρίων υπαγωγής στην ασφάλιση ΟΑΕΕ, ασφαλισμένων σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων.

4. Η «βασική σύνταξη», την οποία αποδίδει το ΤΕΒΕ (και όχι τα υπόλοιπα πρώην Ταμεία), και η οποία αναπροσαρμόζεται ετησίως με όλες τις αυξήσεις που δίνονται, επιβαρύνει σημαντικά και διαρκώς το ύψος της δαπάνης των συντάξεων του πρώην ΤΕΒΕ.

5. Οι υψηλές συντάξεις που καταβάλλονται σε ασφαλισμένους, σε σχέση με τις εισφορές. Ο μέσος δείκτης αναπλήρωσης του συντάξιμου μισθού ΟΑΕΕ ανέρχεται σε ποσοστό 110%, ενώ συγκριτικά στο ΙΚΑ το αντίστοιχο ποσοστό είναι 70%, για 35 έτη ασφάλισης. Σε ορισμένες περιπτώσεις το ποσοστό αναπλήρωσης του ΟΑΕΕ, για 35 έτη ασφάλισης υπερβαίνει το 130% (περιπτώσεις συνταξιούχων ΤΕΒΕ).

6. Η αύξηση των συντάξεων του ΤΣΑ, με διατάξεις ΟΑΕΕ, θα επιδεινώσει περαιτέρω το έλλειμμα.

7. Υπάρχει διαφορά των οργανικών ποσών συντάξεων (που υπολογίζονται βάσει των ετών ασφάλισης και των διατάξεων) και των κατωτάτων ορίων, αφού αυτά αποδίδονται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

8. Η ισόβια δυνατότητα στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ για επιλογή διατάξεων συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τις παλαιές διατάξεις των πρώην Ταμείων και όχι με τις διατάξεις του ΟΑΕΕ.

9. Η διαρκής γήρανση του πληθυσμού και η επιμήκυνση του μέσου προσδόκιμου χρόνου ζωής.

10. Η επιδείνωση της σχέσης ασφαλισμένων προς συνταξιούχους, η οποία σήμερα ανέρχεται σε 2,69/1, όταν για να είναι βιώσιμο το σύστημα πρέπει να κυμαίνεται σε 4/1, τουλάχιστον.

11. Η αναντιστοιχία στην ανταποδοτικότητα των εισφορών, σε σχέση με τις συντάξεις, εφόσον εισπράττονται 12 μηνιαίες εισφορές, ήτοι έξι (6) δίμηνα, ενώ καταβάλλονται στους συνταξιούχους παροχές 14 περιόδων (12 μηνιαίες, Δώρο Χριστουγέννων, ½ δώρο Πάσχα και ½ επίδομα αδείας).

12. Η αύξηση των δαπανών περίθαλψης από 594 εκ. ευρώ το 2007 σε 692 εκ. ευρώ το 2008, ήτοι αύξηση της τάξης του 16,5%, με τη μεγαλύτερη αύξηση στη δαπάνη των φαρμάκων, ( η οποία από 218,5 εκ ευρώ το 2007 ανήλθε σε 263 εκ ευρώ το 2008, ήτοι παρουσίασε αύξηση της τάξης του 20%, ενώ για το πρώτο εξάμηνο του 2009 έχει φτάσει στο ποσό των 149 εκ. ευρώ), στη δαπάνη των παρακλινικών εξετάσεων ( η οποία από 62 εκ. ευρώ το 2007 ανήλθε σε 76,5 εκ. ευρώ το 2008, ήτοι παρουσίασε αύξηση της τάξης του 23%, ενώ για το πρώτο εξάμηνο του 2009 έχει φτάσει στο ποσό των 41 εκ. ευρώ) και στη δαπάνη νοσοκομειακής περίθαλψης ( η οποία από 114,5 εκ. ευρώ το 2007, ανήλθε σε 140 εκ. ευρώ το 2008, ήτοι παρουσίασε αύξηση της τάξης του 22% για το πρώτο εξάμηνο του 2009 έχει φτάσει στο ποσό των 72 εκ. ευρώ ). 

Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω είναι η δημιουργία ελλείμματος, το οποίο καλύπτεται από την κρατική επιχορήγηση (τακτική και έκτακτη), η οποία για το έτος 2007 ήταν 205.935.598 ευρώ και ανήλθε σε 629.200.000 ευρώ για το έτος 2008, (200 εκ. τακτική επιχορήγηση και 429,2 εκ. έκτακτη). Για το έτος 2009 και έως 26/8/09 η κρατική επιχορήγηση ανήλθε σε 320 εκ. τακτική και 384,074 εκ. έκτακτη. Επίσης, έχει ζητηθεί έκτακτη επιχορήγηση ύψους 232 εκ. ευρώ, προκειμένου να δυνηθεί ο Οργανισμός να καλύψει τις υποχρεώσεις του μέχρι το τέλος του 2009.

Καθίσταται επομένως φανερό, πως για να συνεχίσει ο Οργανισμός να αντεπεξέρχεται στο έργο του, που δεν περιορίζεται μόνο στην κάλυψη των παροχών προς τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους του στα σημερινά επίπεδα, αλλά και στη συνεχή βελτίωση των παροχών αυτών, απαιτείται η λήψη διαρθρωτικών μέτρων, τα οποία θα γίνουν αποδεκτά και θα συμφωνηθούν με την Πολιτεία, αφού προηγηθεί ειλικρινής διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους.

Στο πλαίσιο αυτό, σας καλούμε να υποβάλετε τις προτάσεις σας για τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών του Οργανισμού και την εν γένει βιωσιμότητά του, ώστε να αποτελέσουν τη βάση για το διάλογο που θα ακολουθήσει και τη λήψη από την Πολιτεία των όποιων αποφάσεων».

                                                            
                                                             Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ


                                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ