Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
Δελτίο Τύπου 17/01/2013

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Ο ΟΑΕΕ ανακοινώνει προς τους συνταξιούχους του, ότι το όποιο ποσό μείωσης, που αναλογεί στις συντάξεις Ιανουαρίου 2013, με δεδομένο ότι αυτές καταβλήθηκαν χωρίς τις νομοθετημένες μειώσεις σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων άνω των 1000 ευρώ, θα καταμεριστεί ισόποσα και θα παρακρατηθεί από τις συντάξεις των τεσσάρων (4) επόμενων μηνών, δηλαδή από τις συντάξεις των μηνών Φεβρουαρίου 2013 έως και Μαΐου 2013.