Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
Καταβολή συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2013

Η Διοίκηση του ΟΑΕΕ σας ενημερώνει ότι οι συντάξεις μηνός Ιανουαρίου 2013 θα καταβληθούν την Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2013.