Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

 
 
Δελτίο Τύπου 19/12/2012

ΛΗΞΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΑΕΕ ΣΤΙΣ 31/12/2012

Λήγει τη Δευτέρα 31/12/2012 η απογραφή των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ με υποχρεωτική φυσική παρουσία στο Πιστωτικό Ίδρυμα (Τράπεζα) ή ΕΛΤΑ, όπου τηρείται ο λογαριασμός του συνταξιούχου.

Όσοι εξαιρούνται από την παραπάνω διαδικασία προσέλευσης στα Πιστωτικά Ιδρύματα ή στα ΕΛΤΑ, οφείλουν να απογραφούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στα κατά τόπους Περιφερειακά Τμήματα του Οργανισμού.

Η απογραφή είναι υποχρεωτική.

Όσοι από τους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ, δεν έχουν ακόμα απογραφεί, θα πρέπει να προσέλθουν οπωσδήποτε για την απογραφή τους το αργότερο μέχρι 31/12/12, δεδομένου ότι παράλειψή της, συνεπάγεται αναστολή καταβολής της σύνταξης.

Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, παρέχονται πληροφορίες, είτε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΕ, είτε στα Τμήματα του Οργανισμού.