Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

 
 
Παροχές σε είδος με πίστωση λογαριασμού στην περιφέρεια


Η Διοίκηση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών σας ενημερώνει ότι από 01/12/2012 επεκτείνεται η εφαρμογή πληρωμής παροχών υγείας σε είδος με πίστωση λογαριασμού, σε όλα τα Περιφερειακά Τμήματα του Οργανισμού με δεδομένο ότι στο Νομό Αττικής και στο Νομό Θεσσαλονίκης λειτουργούν ήδη, με την ίδια διαδικασία, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων (ΚΕΑΣ). 

Οι δικαιούχοι μαζί με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση παροχών υγείας είναι απολύτως απαραίτητο να προσκομίζουν: 

·         Βιβλιάριο ασθενείας

·         ΑΜΚΑ, δικό τους ή των έμμεσων μελών, εφόσον η παροχή αφορά έμμεσο μέλος (την πρώτη φορά κατάθεσης δικαιολογητικών για την ενημέρωση του μητρώου του ΟΑΕΕ)

·         ΑΦΜ, με προσκόμιση φορολογικής δήλωσης, εκκαθαριστικού ή όποιου άλλου σχετικού εγγράφου (την πρώτη φορά κατάθεσης δικαιολογητικών για την ενημέρωση του μητρώου του ΟΑΕΕ).

·         Αριθμός ΙΒΑΝ - φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασμού τους σε Πιστωτικό Ίδρυμα της επιλογής τους, όπου επιθυμούν να γίνει η κατάθεση, με πρώτο όνομα του δικαιούχου.

·         Εάν δεν παρίσταται ο δικαιούχος, ο προσερχόμενος ως εκπρόσωπος αυτού, θα πρέπει απαραίτητα να έχει εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, από την Αστυνομία ή τα ΚΕΠ.

 

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.