Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023

 
 
Μεταστέγαση Περ/κού Τμήματος Ρόδου

Το Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ Ρόδου θα παραμείνει κλειστό 22, 23 & 26 Νοεμβρίου 2012 λόγω μεταστέγασης του στην οδό Θεμιστοκλέους Σοφούλη 89, ισόγειο.
Οι ασφαλισμένοι του τμήματος Ρόδου, το παραπάνω χρονικό διάστημα, θα εξυπηρετούνται για επείγουσες περιπτώσεις μέσω ΚΕΠ καθώς και από το Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ Κω (τηλ. 2242028739 και
fax 2243028793).

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Η Διοίκηση του ΟΑΕΕ