Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
Εγκύκλιος 50/01-11-2012Εγκύκλιος 50 /01-11-2012 της Δ/νσης Παροχών με θέμα:
«Θεώρηση - έκδοση βιβλιαρίων ασθενείας».