Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023

 
 
Έναρξη νέων υπηρεσιών του ΟΑΕΕ

Με κύριο μέλημα τον εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών του ΟΑΕΕ και την αναβάθμιση και βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του, ο Οργανισμός προχωρά στην έναρξη λειτουργίας νέων υπηρεσιών και συγκεκριμένα:
 

α)  από 3-10-12 και κάθε Τετάρτη λειτουργεί γραφείο συμβούλου, κατ' αρχήν  πιλοτικά, στην Αθήνα (στο ισόγειο των γραφείων επί της οδού Ακαδημίας 22) και στην Θεσσαλονίκη (στα γραφεία της Περιφερειακής Δ/νσης Α' Τομέα), παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με:

·        Θέματα υπαγωγής στην ασφάλιση (προϋποθέσεις, προαιρετική ασφάλιση, εξαιρέσεις, εταιρείες,  ρυθμίσεις κ.λ.π)

·        Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (για απονομή, αναγνωρίσεις χρόνου, θέματα διμερών συμβάσεων και ευρωπαϊκής ένωσης, διαδοχική κ.λ.π)
 

 β) ξεκινάει η ηλεκτρονική επικοινωνία με τους ασφαλισμένους, με την   αποστολή ομαδικά ενημερωτικών μηνυμάτων, για θέματα ενδιαφέροντός τους.

     Η συλλογή των email γίνεται μέσω της επικαιροποίησης του μητρώου είτε με  φυσική καταγραφή, είτε με αποστολή μέσω του site του Οργανισμού της σχετικής φόρμας.

Στην κατεύθυνση της επέκτασης των παροχών εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του, ο  ΟΑΕΕ θα συνεχίσει την παροχή και επέκταση και σε άλλες υπηρεσίες.