Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Κυριακή, 2 Απριλίου 2023

 
 
Δελτίο Τύπου 22/09/2009

     Σύμφωνα με τον Κανονισμό Παροχών του Κλάδου Υγείας του Οργανισμού, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανάθεση έργου, σε ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, θα πρέπει να υπάρξει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους ιατρούς, οι οποίοι επιθυμούν να συμβληθούν με τον Ο.Α.Ε.Ε. 
     Σε περιπτώσεις που δεν υπάρξει ενδιαφέρον υπογραφής σύμβασης με τον Οργανισμό ή έχει υποβληθεί παραίτηση από την θέση, τότε, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού, η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μας και των τέκνων τους, θα πραγματοποιείται από τους ιδιώτες ιατρούς των εκάστοτε περιοχών και η απόδοση της δαπάνης επίσκεψης, θα τελείται από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Ε. προς αυτούς, σύμφωνα με το Κρατικό Τιμολόγιο.