Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
Επείγουσα ανακοίνωση για τους ασφαλισμένους

Η Διοίκηση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών σας ενημερώνει ότι από 05/09/2012 θα λειτουργούν στο Νομό Αττικής όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων (ΚΕΑΣ) με σκοπό  την αποκλειστική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Οργανισμού σε θέματα παροχών του κλάδου υγείας σε είδος, ενώ ήδη πιλοτικά από 06/08/2012 άρχισε τη λειτουργία του το ΚΕΑΣ στην Πειραιώς 46-48.


Τα ΚΕΑΣ θα λειτουργούν στα εξής σημεία:
1. Αθήνα, Πειραιώς 46-48, 1ος  όροφος για τους ασφαλισμένους της Περ/κης Δ/νσης Κέντρου Αθηνών.
2. Αθήνα, Αγ. Κωνσταντίνου 5, ισόγειο για τους ασφαλισμένους των Περ/κων Δ/νσεων Ιλισίων & Δυτ. Αττικής (εκτός των Τμημάτων Ελευσίνας & Μεγάρων που παραμένουν στα Τμήματα)
3. Αγ. Παρασκευή, Μεσογείων 332 & Λυκείου 2, 2ος όροφος για τους ασφαλισμένους της Περ/κης Δ/νσης Ανατ. Αττικής.
4. Πειραιάς, Γούναρη 4-6, 4ος όροφος για τους ασφαλισμένους των Περιφερειακών Δ/νσεων Νοτίου Αττικής & Πειραιά


Επιπλέον, σας γνωρίζουμε, ότι με τη νέα αυτή διαδικασία, η πληρωμή των ασφαλισμένων θα είναι σε πίστωση του λογαριασμού τους. Οι ασφαλισμένοι, θα προσέρχονται, προσκομίζοντας υποχρεωτικά, πέραν των όσων έως σήμερα προσκόμιζαν, τα εξής: 

·       ΑΜΚΑ, δικό τους ή των έμμεσων μελών, εφόσον η παροχή αφορά έμμεσο μέλος

·       ΑΦΜ του ασφαλισμένου, με προσκόμιση φορολογικής δήλωσης, εκκαθαριστικού ή όποιου άλλου σχετικού εγγράφου.

·       φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασμού τους σε Πιστωτικό Ιδρυμα της επιλογής τους, όπου επιθυμούν να γίνει η κατάθεση, με πρώτο όνομα δικαιούχου, αυτό του ασφαλισμένου.


Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.