Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

 
 
Επικαιροποίηση Στοιχείων Ασφαλισμένων

Ο ΟΑΕΕ θεωρεί θέμα άμεσης προτεραιότητας την ύπαρξη επικαιροποιημένων στοιχείων επικοινωνίας με τους ασφαλισμένους του, ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η δυνατότητα ενημέρωσής τους για θέματα ενδιαφέροντός τους, όσο και η εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται μια σειρά ενεργειών όπως:

-  επικαιροποίηση στοιχείων από τις Υπηρεσίες μας, σε οποιαδήποτε συναλλαγή με το Ταμείο

-  ενημέρωση μετά από τη συνεργασία με τους φορείς των ασφαλισμένων, καθώς και μέσω  μηνύματος στις ταχυπληρωμές

-  συμπλήρωση της ειδικής φόρμας με τα στοιχεία ασφαλισμένων, κατά τις επισκέψεις κλιμακίων του ΟΑΕΕ στους χώρους εργασίας των ασφαλισμένων


-  δυνατότητα συμπλήρωσης της φόρμας επικαιροποίησης στοιχείων μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού


Πιστεύοντας ότι η ανάπτυξη των δυνατοτήτων επικοινωνίας μας αποτελεί κοινή βασική μας επιδίωξη, σας καλούμε να συμπληρώσετε τη συνημμένη φόρμα και να την αποστείλετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:  apografi@oaee.gr   .  
 
Κατεβάστε εδώ τη φόρμα επικαιροποίησης στοιχείων ασφαλισμένων.