Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

 
 
Εγκύκλιος 37/11-07-2012

Εγκύκλιος 37/11-07-2012 της Δ/νσης Ασφάλισης με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν. 4075/2012»