Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
Εγκύκλιος 36/04-07-2012


Εγκύκλιος 36/04-07-2012 της Δ/νσης Ασφάλισης με θέμα: «
Επιλογή Κλάδου Υγείας για "νέους" ασφαλισμένους»