Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

 
 
Δραστηριότητες ΟΑΕΕ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)


Έχει ολοκληρωθεί από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Παροχών, η κωδικοποίηση των συνταξιοδοτικών διατάξεων, που αφορούν φυσικά τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ.
Με την εργασία αυτή παρουσιάζεται σε πλήρη και ολοκληρωμένη μορφή, το σύνολο της νομοθεσίας (νόμοι, διατάγματα, ευρωπαϊκοί κανονισμοί, υπουργικές αποφάσεις) της σχετικής με τις συνταξιοδοτικές διατάξεις ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ.
 


Δείτε εδώ το σχετικό αρχείο.