Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2022

 
 
Εγκύκλιος 31/06-06-2012Εγκύκλιος 31/06-06-2012 της Δ/νσης Παροχών Συντάξεων με θέμα: «
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) 2012»