Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023

 
 
Δραστηριότητες ΟΑΕΕ

Στo πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου του Οργανισμού και με απώτερο στόχο την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους, μέσω της επιμόρφωσης των υπαλλήλων, ξεκίνησε η πιλοτική υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων.

 

Σκοπός μας είναι η μόνιμη και με σταθερό τρόπο λειτουργία επιμορφωτικών κύκλων, σε όλη τη διάρκεια του έτους.

 

Τα σεμινάρια θα διεξάγονται σε διαμορφωμένο χώρο που διαθέτει ο Οργανισμός, η θεματολογία και οι εισηγητές θα προτείνονται από τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις και η υλοποίησή τους θα εντάσσεται σε τρεις κύκλους, ως εξής: 1ος κύκλος, τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, 2ος κύκλος , τους μήνες Μάΐο και Ιούνιο, 3ος κύκλος, τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο.

 

Ειδικά για την πιλοτική εφαρμογή του Ιουνίου, διεξάγονται σεμινάρια με την ακόλουθη θεματολογία:

 

  • Αναγνωρίσεις χρόνου ασφάλισης, με αρμόδια τη Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Θεμάτων,
  • Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με αναγνώριση πλασματικών χρόνων, με αρμόδια τη Γενική Διεύθυνση Παροχών ,
  • Εκπαίδευση στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και
  • Εκπαίδευση στο πρωτόκολλο παρακολούθησης συνταξιοδοτικών αιτημάτων, με αρμόδια τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης.

Η προσπάθεια όλων μας επικεντρώνεται στην ταχύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών και της σφαιρικής ενημέρωσης των υπαλλήλων από έμπειρους συναδέλφους τους, για τα επιμέρους αντικείμενα.