Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Κυριακή, 2 Απριλίου 2023

 
 
Πρόσκληση Θεραπευτών Ιατρών

     Ο Ο.Α.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 35/1385/1-9-99 προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της Ιατρικής Περίθαλψης των ασφαλισμένων όλης της χώρας, θα αναθέσει σε ιατρούς των ανωτέρω ειδικοτήτων την παροχή ιατρικών φροντίδων στους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε. και τα μέλη των οικογενειών τους. 
     Επίσης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 του Ν. 3607/07 θα αναθέσει στους ιατρούς των ανωτέρω ειδικοτήτων την παροχή ιατρικών φροντίδων στους συνταξιούχους του Ν.Πιερίας (μόνο) και στα μέλη των οικογενειών τους. 
     Η πρόσκληση αφορά ιατρούς των ανωτέρω ειδικοτήτων που θα συμβληθούν με τον Οργανισμό με σχέση μίσθωσης έργου σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. 
     Η σύμβαση θα είναι διετούς διάρκειας (από 01/01/2010 έως 31/12/2011) εφόσον μέχρι την υπογραφή της σύμβασης έχει τροποποιηθεί η σχετική διάταξη του Κανονισμού Παροχών Κλάδου Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε.. Σε διαφορετική περίπτωση η σύμβαση θα είναι ετήσιας διάρκειας από (01/01/2010 έως 31/12/2010).


ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

     Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί να υποβάλουν μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε ( 15 ) ημερών από 01/09/2009 έως 21/09/2009 τα εξής δικαιολογητικά:

1) Αίτηση 
 
2) Πρόσφατο πιστοποιητικό του Ιατρικού Συλλόγου της περιοχής τους, που πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται η ειδικότητα και αν ο ιατρός κατέχει άλλη έμμισθη θέση.
 
3) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86, στην οποία ο ιατρός απαραίτητα θα δηλώνει εάν:  

Α) Κατέχει ή όχι άλλη έμμισθη θέση και που.  
Β) Υπάρχει ή όχι επαγγελματική ή οικονομική σχέση του ιδίου ή συγγενικού του προσώπου με κλινική, εργαστήριο ή φαρμακείο ( εάν υπάρχει σχέση, η αξιολόγηση εναπόκειται στην κρίση της Διοίκησης ).
 
4) Φωτοτυπία ασφαλιστικού βιβλιαρίου ΤΣΑΥ κλάδου σύνταξης με τα στοιχεία του γιατρού και ημερομηνία εγγραφής του στο ΤΣΑΥ.

     Τα ανωτέρω θα υποβληθούν στις κατά τόπους Δ/νσεις ή Τμήματα του Ο.Α.Ε.Ε.. Όσον αφορά την Αθήνα, θα υποβληθούν στην Υπηρεσία Αττικής ( Δ/νση Παροχών Ασθενείας, Τμ. Διοικ/κής Υποστήριξης Κλ. Υγείας, Αγ. Κωνσταντίνου 5 – Αθήνα Τ.Κ. 10431 ) και στα κατά τόπους ΚΕΠ.

Για σχετικές πληροφορίες Τηλ. : 210 5274422, 210 5274423

     Οι αιτήσεις που δεν θα ικανοποιηθούν θα παραμείνουν σε εκκρεμότητα και θα εξετασθούν όταν οι Υπηρεσιακές ανάγκες το απαιτήσουν.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΩΝ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ