Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Κυριακή, 2 Απριλίου 2023

 
 
Δελτίο Τύπου 01/09/2009

     Την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2009, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Ε. κ.Κ.Παπαθανασίου και ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ.Δ.Βαγιωνάς, υπέγραψαν Συλλογική Σύμβαση Προμήθειας Φαρμάκων. Με την παρούσα Σύμβαση θεσμοθετούνται με πλήρη διαφάνεια, οι κανόνες διακίνησης των φαρμάκων από τους δύο συμβαλλόμενους φορείς, ενώ εξασφαλίζεται η φαρμακευτική κάλυψη για τους ασφαλισμένους του Οργανισμού, σε όλη τη χώρα.

     Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται για δύο χρόνια, αρχίζοντας ένα μήνα μετά την υπογραφή της.