Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023

 
 
Συμβεβλημένα διαγνωστικά εργαστήρια με τον ΕΟΠΥΥΣας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ (
www.eopyy.gov.gr) μπορείτε να ενημερωθείτε για το νέο κατάλογο των συμβεβλημένων διαγνωστικών εργαστηρίων για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων.


Δείτε τη σχετική ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ.