Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

 
 
Νέες ρυθμίσεις ασφαλιστικών εισφορών

Ν. 4038/2012 - ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ


Στο
N.4038/2-2-2012 προβλέπονται νέες δυνατότητες ρύθμισης οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών.

Συγκεκριμένα:

·      άρθρο 21 παρ. α του Ν.4038/2012:

     Προϋποθέσεις:

-      Υποβολή αίτησης έως 31/3/2012, με έκπτωση 40% στα πρόσθετα τέλη.

-      Υποβολή αίτησης μετά την 1/4/2012 χωρίς έκπτωση στα Τ.Κ.

-      Ρύθμιση οφειλών έως 31/12/2011-καταβολή τρεχουσών εισφορών.

-      Μη εμπρόθεσμη καταβολή των τρεχουσών εισφορών που μεσολαβούν από την αίτηση ένταξης στο διακανονισμό έως στην καταβολή της 1ης δόσης ή μη εμπρόθεσμη καταβολή οποιασδήποτε δόσεις συνεπάγεται απώλεια της ρύθμισης.

-      Η δυνατότητα παράλληλης ρύθμισης καταργείται.


Δείτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο 5/2012
.

·       άρθρο 21 παρ. β του Ν.40382012- Νέα ρύθμιση:

Προϋποθέσεις:

-      Υποβολή αίτησης έως 31/3/2012.

-      Ρύθμιση οφειλών έως 31/12/2011-καταβολή τρεχουσών εισφορών.

-      Εξόφληση:

§  Εφάπαξ ή έξι (6) δόσεις με έκπτωση 100% στα πρόσθετα τέλη.

§  Από επτά (7) έως δέκα (10) δόσεις με έκπτωση 75% στα πρόσθετα τέλη.


Καταβολή εφάπαξ ή 1ης δόσης έως 30/4/2012.

-          Μη καταβολή δύο συνεχόμενων δόσεων συνεπάγεται απώλεια.

-          Εξόφληση καθυστερούμενων δόσεων έως την τελευταία μέρα εμπρόθεσμης πληρωμής της τελευταίας δόσης.

-          Αναστολή αναγκαστικών μέτρων μέχρι 31/12/2012.

-          Δυνατότητα ένταξης και σε ασφαλισμένους που έχουν ήδη ενεργή ρύθμιση.

Δείτε εδώ τις σχετικές εγκυκλίους 9/2012 και 17/2012.


Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή του αιτήματος θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ που ανήκετε.