Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023

 
 
Δικτυακός τόπος του ΕΟΠΥΥ


Ενημερώνουμε το κοινό ότι από τις 18/01/2012 λειτουργεί και επισήμως ο νέος δικτυακός τόπος του ΕΟΠΥΥ:
www.eopyy.gov.gr