Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

 
 
Οδηγίες προς τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ


Γνωρίζετε ότι από 1/1/2012, ισχύει ο κανονισμός του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στις ιστοσελίδες των υπό ένταξη ασφαλιστικών φορέων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ). Η εβδομαδιαία συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση συμπληρώνεται και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
e-mail: dsxed@eopyy.gov.gr. Η τελική ονομαστική συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται στις περιφερειακές διευθύνσεις των ΥΠΑΔ ορθά συμπληρωμένη. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβεβαίωση της εξέτασης με την επίσκεψη στο ιδιωτικό τους ιατρείο, αποτελεί η αναγραφή από τους γιατρούς στα προσωπικά λευκά τους συνταγολόγια των στοιχείων του ασφαλισμένου, του ΑΜΚΑ, του αριθμού μητρώου του φορέα ασφάλισης, της ημερομηνίας επίσκεψης, στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνει ενυπόγραφα ο ασφαλισμένος και ο γιατρός. Το σύνολο αυτών των φύλλων από τα προσωπικά τους συνταγολόγια υποβάλλονται στις υπηρεσίες πρώην ΥΠΑΔ, τώρα ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να καταβάλει ο ΕΟΠΥΥ τις αποζημιώσεις που αντιστοιχούν σε κάθε γιατρό.

 

Ο Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ

Γεράσιμος Βουδούρης


Σημείωση: Επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση εδώ.