Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
Δήλωση γιατρού συμβεβλημένου με τον ΟΠΑΔ/ΟΑΕΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σε συνέχεια της από 21/12/2011 ανακοίνωσης για  την παράταση της σύμβασης των Ιατρών ΟΠΑΔ/ΟΑΕΕ, σύμφωνα με τη σχετική πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 262/Α/16.12.2011) και λόγω του  ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού αιτήσεων, σας γνωρίζουμε ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας προστίθενται και νέες γραμμές FAX ως ακολούθως :

 

·        210-9282199

·        210-9282499

·        210-9282267

·        210-9215940

·        213-2168422

 

Επιπλέον δίνεται και η εναλλακτική δυνατότητα αποστολής υπογεγραμμένης και σφραγισμένης δήλωσης μέσω email στην ηλεκτρονική δ/νση  dsxed@eopyy.gov.gr (ως συν/νο αρχείο ). Η πρωτότυπη αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί στα ανωτέρω fax μέχρι και την 15/01/2012.

 

Υπενθυμίζεται ότι  τελευταία ημερομηνία υποβολής της αίτησης έχει οριστεί η 31/12/2011.  Σύμφωνα με τις μέχρι  σήμερα κείμενες διατάξεις  όσοι Ιατροί δεν επιθυμούν  να συνεχιστεί η συμβατική τους σχέση με τον ΕΟΠΥΥ  δεν θα έχουν τη δυνατότητα συνταγογράφησης φαρμάκων και εξετάσεων.

Επίσης διευκρινίζεται η εκτέλεση πράξεων εντός των συμβεβλημένων Ιατρείων απαιτεί την ηλεκτρονική παραπομπή τους, η δε πληρωμή τους θα γίνεται με βάση το ισχύον κρατικό τιμολόγιο.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η παραπάνω ανακοίνωση ισχύει για τους συμβεβλημένους με σύμβαση έργου γιατρούς του ΟΠΑΔ/ΟΑΕΕ.
Για τους γιατρούς του ΙΚΑ (μόνιμοι - αορίστου χρόνου) θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση.

 

Κατεβάστε εδώ την ανακοίνωση για τους συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ/ΟΑΕΕ γιατρούς.

Κατεβάστε εδώ τη δήλωση γιατρού συμβεβλημένο με τον ΟΠΑΔ/ΟΑΕΕ.