Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

 
 
Εφαρμογή του άρθρου 2 του Ν.4024/11 & χορήγηση ΕΚΑΣ 2011


Ενημερώνουμε τους συνταξιούχους του Οργανισμού ότι από την σύνταξη του Δεκεμβρίου 2011 θα εφαρμοστούν οι διατάξεις των παραγράφων 1 & 2  του άρθρου 2 του Ν. 4024/2011 βάσει των οποίων προβλέπονται τα εξής:


 

1.     Για ποσά που υπερβαίνουν τα 1000,00 ευρώ και ο δικαιούχος δεν έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του για το υπερβάλλον των 1000,00 ευρώ αφαιρουμένου του ποσού ΕΑΣ  ( εάν υπάρχει ) προβλέπεται μείωση 40%.

2.     Για ποσά που υπερβαίνουν τα 1200,00 ευρώ για το υπερβάλλον των 1200,00 ευρώ αφαιρουμένου του ποσού ΕΑΣ  ( εάν υπάρχει ) προβλέπεται μείωση 20%.


 

Με την σύνταξη του Δεκεμβρίου 2011 θα παρακρατηθεί επίσης και το ποσό της μείωσης που αφορά τον μήνα Νοέμβριο 2011.


 

Επίσης 1 Δεκεμβρίου 2011 θα χορηγηθεί το ΕΚΑΣ για τους δικαιούχους 2011 και θα γίνει η διακοπή σε όσους δεν πληρούν τα κριτήρια ή μετά την ηλεκτρονική επεξεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων (ΚΕΠΥΟ, ΕΜΑΣ,κ.τλ.)   δεν υπάρχουν στοιχεία στον Οργανισμό που να συνηγορούν στην χορήγησή του.


 

Οι συνταξιούχοι αυτοί εντός των ημερών  θα λάβουν έγγραφη ενημέρωση.