Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
Πιλοτικό Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ στην Ομόνοια

 
Από τις 8/8/2011 λειτουργεί το πιλοτικό Περιφερειακό Τμήμα του ΟΑΕΕ, στην Ομόνοια, επί της οδού Πειραιώς 46-48.

Η οργανωτική λειτουργία του βασίζεται στην αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και στοχεύει στην απλούστευση των διαδικασιών, την ταχύτερη έκδοση των αποφάσεων και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων.Πρακτικά στο νέο πιλοτικό τμήμα οι ασφαλισμένοι μπορούν να κάνουν χρήση των εξής υπηρεσιών:

* ηλεκτρονικό πρωτόκολλο
* χώρος υποδοχής και παροχής πληροφοριών
* σειρά προτεραιότητας με συντόμευση του χρόνου αναμονής
* υπηρεσία μιας στάσης (one stop shop) με απλούστευση των διαδικασιών για ταχύτερη εξυπηρέτηση
* τηλεφωνικό κέντρο πληροφόρησης, και με αγγλόφωνη εξυπηρέτηση για τους αλλοδαπούς