Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023

 
 
Επιστροφή δανείου στο ΤΕΑΠΥΚ


Η Διοίκηση του ΟΑΕΕ γνωστοποιεί ότι την Πέμπτη, 6-10-2011, κατατέθηκε στον λογαριασμό της Περιφερειακής Διεύθυνσης του τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, στην τράπεζα της Ελλάδος, το ποσό των 110.104.153,00 ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά επιστροφή δανείου που είχε χορηγήσει στις 27-9-2011 ο συγκεκριμένος τομέας στον ΟΑΕΕ για την πληρωμή των συντάξεων του, μετά από την αριθ. 1029/190/21-9-2011 απόφαση του Δ.Σ του ΟΑΕΕ και με την υποχρέωση επιστροφής στις 31-10-2011, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.9, του άρθρου 46, του Ν3863/2010 πλέον των αναλογούντων τόκων.