Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

 
 
Ωράριο υποδοχής κοινούΟ Οργανισμός ενημερώνει ότι από 1/6/2011 οι ώρες υποδοχής του κοινού για τους συναλλασσόμενους με το Τμήμα Εκκαθάρισης Συντάξεων, Σατωβριάνδου 18, Αθήνα, θα είναι 11.00 πμ έως 13.00 μμ.