Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
Κλινικές συμβεβλημένες με τον ΟΑΕΕ

 

Στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΕ (www.oaee.gr) μπορείτε να ενημερωθείτε για τις Ιδιωτικές Κλινικές οι οποίες είναι συμβεβλημένες με τον Οργανισμό:

Αριστερά στην ιστοσελίδα θα δείτε το banner «Συμβεβλημένα Εργαστήρια ΟΑΕΕ» και επιλέγετε Ιδιωτικές Κλινικές → κατηγορία κλινικής → νομό και πόλη που σας ενδιαφέρει.

 

Αλλιώς πατήστε εδώ για να μετακινηθείτε κατευθείαν στις Συμβεβλημένες Ιδιωτικές Κλινικές.