Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023

 
 
Εκτέλεση χειρόγραφων συνταγών


Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης μας για τις χειρόγραφες εκτελέσεις ηλεκτρονικών συνταγών:

"Σας ενημερώνουμε ότι δεκτές θα γίνουν από τον OAEE οι χειρόγραφες εκτελέσεις ηλεκτρονικών συνταγών που θα πραγματοποιηθούν έως και το τέλος Φεβρουαρίου προκειμένου να γίνει ομαλά η εισαγωγή στη νέα εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης".