Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
Ενημέρωση σχετικά με τους ασφαλισμένους του ΙΚΑΑπό σήμερα Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2011, οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ μπορούν να απευθύνονται για τις εξετάσεις τους και τη συνταγογράφηση φαρμάκων εκτός από τις μονάδες υγείας του ΙΚΑ, όπου αυτές λειτουργούν και στους συμβεβλημένους ιατρούς του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ, όλων των ειδικοτήτων.

 

Ο ΟΑΕΕ ενημερώνει τους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό γιατρούς, που προτίθενται να εξυπηρετήσουν ασθενείς - ασφαλισμένους του ΙΚΑ να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες:

1. Οι γιατροί εφόσον απαιτείται η έκδοση συνταγής χορήγησης φαρμάκων θα συνταγογραφούν στο ατομικό τους συνταγολόγιο (λευκό), αφού πρώτα καταχωρήσουν τα στοιχεία του ασφαλισμένου, δηλαδή το Ονοματεπώνυμο, τον ΑΜΚΑ  και την υπογραφή του. Επιπλέον, μαζί με τη σφραγίδα τους στο συγκεκριμένο έντυπο θα πρέπει να αναγράφουν και την ημερομηνία και την ώρα εξέτασης, τον δικό τους ΑΜΚΑ  και τον ειδικό αριθμό τους στον ΟΑΕΕ. Τα ίδια στοιχεία θα πρέπει να αναγραφούν και στο ασφαλιστικό βιβλιάριο του ασθενούς.

2 Στη συνέχεια θα πρέπει να καταχωρούν σε ειδική κατάσταση τα στοιχεία του ασθενούς, (Ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ  και υπογραφή), προκειμένου να πληρωθούν από τον ΟΑΕΕ μέσω ΙΚΑ.

3. Σε περίπτωση παραπεμπτικού παρακλινικών εξετάσεων επαναλαμβάνεται η ως άνω διαδικασία σε διαφορετική σελίδα του ατομικού εντύπου του ιατρού.

4. Η αμοιβή που θα λάβουν οι γιατροί για κάθε ιατρική πράξη ορίζεται από το κρατικό τιμολόγιο. Συγκεκριμένα, για την πρώτη επίσκεψη η αμοιβή ανέρχεται στα 20 ευρώ και για τη δεύτερη στα 10 ευρώ.


Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εδώ  την εγκύκλιο του ΙΚΑ. 

                                                
                                                                          Ο Διοικητής του ΟΑΕΕ

                                                                                 Γ. Βουδούρης